PRODUCT

(주)일오삼이엘씨의 제품을 소개합니다.
Product SWITCH MICRO SWITCH
MICRO SWITCH
MODEL SHAPE PULSES /360º RATING (MAX) PDF DOWNLOAD
NV-16Z / NV-21Z
39.8x19.1x10.3
16A/250VAC
21A/250VAC
 
NV-16W / NV-21W
39.8x19.1x10.8
16A/250VAC
21A/250VAC
 
NV-16G / NV-21G
39.8x19.1x10.8
16A/250VAC
21A/250VAC
 
NV-16 / NV-21
39.8x19.1x10.3
16A/250VAC
21A/250VAC
 
NS-5Z / NS-10Z
19.8x10.2x6.4
5A/250VAC
10A/250VAC
 
NS-5W / NS-10W
19.8x10.2x6.4
5A/250VAC
10A/250VAC
 

개인정보취급방침 이메일무단수집거부

(본사) (주)일오삼이엘씨 : 서울시 구로구 경인로 53길 업무A동 603호 (구로유통단지)   Tel :(02)2615-0158   Fax : (02)2615-1043
(직매장) 일오삼플러스 : 서울특별시 구로구 구로본동 중앙유통단지 1258 가동 4507/4602호   Tel :(02)6679-1528~30   Fax : (02)6679-1531
(대리점) 성은전자 : 인천 부평구 갈산동 371-1 2층   TEL: 032-519-2698/87   FAX:032-519-2688

Copyright (C) 2002 ILOSAM Electronics. All Rights Reserved.